กล่องพักสายไฟพลาสติก (Screw Type)

กล่องพักสายไฟ พลาสติก ชนิดสกรู (Plastic Enclosure Box Screw Type)

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

กล่องพักสายไฟพลาสติกกันน้ำ ชนิดสกรู (Platic Enclosure Box Screw Type) จากแบรนด์ Tibox เป็นกล่องที่ผลิตจากพลาสติกชนิด ABS มีความทนทาน กันน้ำได้ มีน้ำหนักเบากว่าโลหะ สามารถติดตั้งได้ง่าย

Add Line

คุณสมบัติสินค้า : กล่องพักสายไฟ พลาสติก ชนิดสกรู

  • วัสดุ : พลาสติก ABS, Poly Carbonate
  • ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น : IP66
  • อุณหภูมิในการใช้งาน : -40°C ~ 120°C
  • ตัวกล่องมีน้ำหนักเบา
  • สามารถติดตั้งได้ง่าย
  • มีทั้งรุ่นฝาใส และฝาทึบ
  • เหมาะสำหรับใช้กับการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสาร เป็นแผงควบคุม เป็นต้น

รายละเอียดสินค้า : กล่องพักสายไฟ พลาสติก ชนิดสกรู

รายละเอียดกล่องพลาสติก
Grey Door Clear Door Dimension D1 + D2 Plastic Metal W3 H3
TJ-AG-0506 TJ-AT-0506 50 x 65 x 55 35 + 20 TJ-0506 37 52
TJ-AG-0507 TJ-AT-0507 55 x 70 x 43 35 + 8 TJ-0507 47 52
TJ-AG-0509 TJ-AT-0509 55 x 91 x 43 35 + 8 TJ-0509 47 78
TJ-AG-0609 TJ-AT-0609 65 x 95 x 55 40 + 15 50 79
TJ-AG-0709 TJ-AT-0709 75 x 91 x 43 35 + 8 67 78
TJ-AG-0710 TJ-AT-0710 75 x 105 x 60 40 + 20 TJ-0710 57 86
TJ-AG-0712-S TJ-AT-0712-S 75 x 125 x 48 40 + 8 TJ-0712 61 114
TJ-AG-0712 TJ-AT-0712 75 x 125 x 75 49 + 25 TJ-0712P TJ-0712 57 107
TJ-AG-0712-1 TJ-AT-0712-1 75 x 125 x 100 49 + 50 TJ-0712P TJ-0712 57 107
TJ-AG-0808 TJ-AT-0808 80 x 80 x 60 45 + 15 TJ-0808P TJ-0808 62 62
TJ-AG-0808-1 TJ-AT-0808-1 80 x 80 x 85 70 + 15 TJ-0808P TJ-0808 62 62
TJ-AG-0811-S TJ-AT-0811-S 80 x 110 x 45 25 + 20 TJ-0811P TJ-0811 62 92
TJ-AG-0811-1S TJ-AT-0811-1S 80 x 110 x 65 25 + 35 TJ-0811P TJ-0811 62 92
TJ-AG-0811 TJ-AT-0811 80 x 110 x 70 50 + 20 TJ-0811P TJ-0811 62 92
TJ-AG-0811-1 TJ-AT-0811-1 80 x 110 x 85 50 + 35 TJ-0811P TJ-0811 62 92
TJ-AG-0811-2 TJ-AT-0811-2 80 x 110 x 100 80 + 20 TJ-0811P TJ-0811 62 92
TJ-AG-0811-3 TJ-AT-0811-3 80 x 110 x 115 80 + 35 TJ-0811P TJ-0811 62 92
TJ-AG-0813 TJ-AT-0813 80 x 130 x 70 50 + 20 TJ-0813P TJ-0813 62 112
TJ-AG-0813-1 TJ-AT-0813-1 80 x 130 x 85 50 + 35 TJ-0813P TJ-0813 62 112
TJ-AG-0816-S TJ-AT-0816-S 80 x 160 x 55 40 + 15 TJ-0816P TJ-0816 68 148
TJ-AG-0816 TJ-AT-0816 80 x 160 x 90 75 + 15 TJ-0816P  TJ-0816 68 148
TJ-AG-0818 TJ-AT-0818 80 x 180 x 70 50 + 20 TJ-0818P TJ-0818 62 162
TJ-AG-0818-1 TJ-AT-0818-1 80 x 180 x 85 50 + 35 TJ-0818P TJ-0818 62 162
TJ-AG-0822 TJ-AT-0822 80 x 220 x 70 50 + 20 TJ-0822 62 202
TJ-AG-0825 TJ-AT-0825 80 x 250 x 70 50 + 20 TJ-0825P TJ-0825 62 232
TJ-AG-0825-1 TJ-AT-0825-1 80 x 250 x 85 50 + 35 TJ-0825P TJ-0825 62 232
TJ-AG-0825-2 TJ-AT-0825-2 80 x 250 x 100 50 + 50 TJ-0825P TJ-0825 62 232
TJ-AG-0910 TJ-AT-0910 90 x 110 x 43 35 + 8 TJ-0910 78 102
TJ-AG-0912 TJ-AT-0912 90 x 125 x 48 40 + 8 TJ-0912 81 114
TJ-AG-0913 TJ-AT-0913 94 x 130 x 70 50 + 20 TJ-0913 74 115
TJ-AG-0913-1 TJ-AT-0913-1 94 x 130 x 100 80 + 20 TJ-0913 74 115
TJ-AG-1010 TJ-AT-1010 100 x 100 x 75 55 + 20 TJ-1010P TJ-1010 82 82
TJ-AG-1010-1 TJ-AT-1010-1 100 x 100 x 100 80 + 20 TJ-1010P TJ-1010 82 82
TJ-AG-1022 TJ-AT-1022 100 x 224 x 75 60 + 15 TJ-1022 76 198
TJ-AG-1018 TJ-AT-1018 100 x 180 x 75 60 + 15 TJ-1018 76 155
TJ-AG-1118 TJ-AT-1118 113 x 183 x 90 70 + 20 TJ-1118P TJ-1118 95 165
TJ-AG-1118-1 TJ-AT-1118-1 113 x 183 x 105 70 + 35 TJ-1118P TJ-1118 95 165
TJ-AG-1216 TJ-AT-1216 120 x 160 x 90 70 + 20 TJ-1216 102 142
TJ-AG-1220 TJ-AT-1220 120 x 200 x 75 55 + 20 TJ-1220P TJ-1220 102 182
TJ-AG-1222 TJ-AT-1222 120 x 220 x 85 67 + 20 TJ-1222P TJ-1222 100 200
TJ-AG-1212-S TJ-AT-1212-S 125 x 125 x 75 55 + 20 TJ-1212P TJ-1212 105 105
TJ-AG-1212 TJ-AT-1212 125 x 125 x 100 80 + 20 TJ-1212P TJ-1212 105 105
TJ-AG-1217 TJ-AT-1217 125 x 175 x 75 50 + 25 TJ-1217P TJ-1217 109 156
TJ-AG-1217-1 TJ-AT-1217-1 125 x 175 x 100 50 + 50 TJ-1217P TJ-1217 109 156
TJ-AG-1217-2 TJ-AT-1217-2 125 x 175 x 110 85 + 25 TJ-1217P TJ-1217 109 156
TJ-AG-1217-3 TJ-AT-1217-3 125 x 175 x 135 85 + 50 TJ-1217P TJ-1217 109 156
TJ-AG-1417 TJ-AT-1417 140 x 170 x 95 75 + 20 TJ-1417P TJ-1417 122 152
TJ-AG-1423 TJ-AT-1423 140 x 230 x 95 75 + 20 TJ-1423P TJ-1423 122 212
TJ-AG-1520-S TJ-AT-1520-S 150 x 200 x 75 55 + 20 TJ-1520P TJ-1520 132 182
TJ-AG-1520 TJ-AT-1520 150 x 200 x 100 80 + 20 TJ-1520P TJ-1520 132 182
TJ-AG-1520-1 TJ-AT-1520-1 150 x 200 x 130 80 + 50 TJ-1520P TJ-1520 132 182
TJ-AG-1520-2 TJ-AT-1520-2 150 x 200 x 130 110 + 20 TJ-1520P TJ-1520 132 182
TJ-AG-1520-3 TJ-AT-1520-3 150 x 200 x 160 110 + 50 TJ-1520P TJ-1520 132 182
TJ-AG-1525 TJ-AT-1525 150 x 250 x 100 80 + 20 TJ-1525P TJ-1525 132 232
TJ-AG-1525-1 TJ-AT-1525-1 150 x 250 x 130 80 + 50 TJ-1525P TJ-1525 132 232
TJ-AG-1525-2 TJ-AT-1525-2 150 x 250 x 130 110 + 20 TJ-1525P TJ-1525 132 232
TJ-AG-1525-3 TJ-AT-1525-3 150 x 250 x 160 110 + 50 TJ-1525P TJ-1525 132 232
TJ-AG-1717 TJ-AT-1717 175 x 175 x 75 50 + 25 TJ-1717P TJ-1717 156 157
TJ-AG-1717-1 TJ-AT-1717-1 175 x 175 x 100 50 + 50 TJ-1717P TJ-1717 156 157
TJ-AG-1717-2 TJ-AT-1717-2 175 x 175 x 125 100 + 25 TJ-1717P TJ-1717 156 157
TJ-AG-1717-3 TJ-AT-1717-3 175 x 175 x 150 100 + 50 TJ-1717P TJ-1717 156 157
TJ-AG-1725 TJ-AT-1725 175 x 250 x 75 50 + 25 TJ-1725P TJ-1725 156 232
TJ-AG-1725-1 TJ-AT-1725-1 175 x 250 x 100 50 + 50 TJ-1725P TJ-1725 156 232
TJ-AG-1825 TJ-AT-1825 180 x 255 x 100 85 + 15 TJ-1825 162 236
TJ-AG-2020-S TJ-AT-2020-S 200 x 200 x 95 75 + 20 TJ-2020P TJ-2020 182 182
TJ-AG-2020-1 TJ-AT-2020-1 200 x 200 x 125 75 + 50 TJ-2020P TJ-2020 182 182
TJ-AG-2020 TJ-AT-2020 200 x 200 x 130 110 + 20 TJ-2020P TJ-2020 182 182
TJ-AG-2020-2 TJ-AT-2020-2 200 x 200 x 160 110 + 20 TJ-2020P TJ-2020 182 182
TJ-AG-2025 TJ-AT-2025 200 x 250 x 100 75 + 25 TJ-2025P TJ-2025 178 228
TJ-AG-2030 TJ-AT-2030 200 x 300 x 105 85 + 50 TJ-2030P TJ-2030 180 280

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

addline

รายละเอียดสินค้า : กล่องพักสายไฟ พลาสติก ชนิดสกรู (ขนาดใหญ่)

กล่องพักสายไฟ พลาสติก ชนิดสกรู (ขนาดใหญ่)
Grey Door Clear Door Dimension D1 + D2 Plastic Metal W3 H3
TJ-AG-2819 TJ-AT-2819 280 x 190 x 130 98 + 32 TJ-2819P TJ-2819 255 165
TJ-AG-2819-1 TJ-AT-2819-1 280 x 190 x 180 98 + 82 TJ-2819P TJ-2819 255 165
TJ-AG-2819-2 TJ-AT-2819-2 280 x 190 x 180 148 + 32 TJ-2819P TJ-2819 255 165
TJ-AG-2819-3 TJ-AT-2819-3 280 x 190 x 230 148 + 82 TJ-2819P TJ-2819 255 165
TJ-AG-2828 TJ-AT-2828 280 x 280 x 130 98 + 32 TJ-2828P TJ-2828 255 255
TJ-AG-2828-1 TJ-AT-2828-1 280 x 280 x 180 98 + 81 TJ-2828P TJ-2828 255 255
TJ-AG-2828-2 TJ-AT-2828-2 280 x 280 x 180 148 + 32 TJ-2828P TJ-2828 255 255
TJ-AG-2828-3 TJ-AT-2828-3 282 x 280 x 230 148 + 81 TJ-2828P TJ-2828 255 255
TJ-AG-3428 TJ-AT-3428 340 x 280 x 130 98 + 32 TJ-3428P TJ-3428 315 255
TJ-AG-3428-1 TJ-AT-3428-1 340 x 280 x 180 98 + 81 TJ-3428P TJ-3428 355 355
TJ-AG-3819-S TJ-AT-3819-S 380 x 190 x 100 69 + 30 TJ-3819P TJ-3819 355 165
TJ-AG-3819 TJ-AT-3819 380 x 190 x 130 98 + 30 TJ-3819P TJ-3819 355 165
TJ-AG-3819-1 TJ-AT-3819-1 380 x 190 x 180 148 + 30 TJ-3819P TJ-3819 355 165
TJ-AG-3828 TJ-AT-3828 380 x 280 x 130 98 + 32 TJ-3828P TJ-3828 355 255
TJ-AG-3828-1 TJ-AT-3828-1 380 x 280 x 180 98 + 82 TJ-3828P TJ-3828 355 255
TJ-AG-3828-2 TJ-AT-3828-2 380 x 280 x 180 148 + 32 TJ-3828P TJ-3828 355 255
TJ-AG-3828-3 TJ-AT-3828-3 380 x 280 x 230 148 + 82 TJ-3828P TJ-3828 355 255
TJ-AG-2856 TJ-AT-2856 280 x 560 x 130 98 + 32 TJ-2828P x 2 TJ-2856 540 255
TJ-AG-3856 TJ-AT-3856 380 x 560 x 180 148 + 32 TJ-3828P x 2 TJ-3856 534 354

อุปกรณ์เสริม

Steel Mounting Plate

Steel Mounting Plate

Plastic Mounting Plate

Plastic Mounting Plate

Wall Brackets

Wall Brackets

Plastic enclosure screw (TJLT-70)

Plastic enclosure screw (TJLT-70)

Plastic enclosure screw (TJM-60)

Plastic enclosure screw (TJM-60)

Plastic enclosure screw (TJS-50)

Plastic enclosure screw (TJS-50)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

add line

กล่องพักสายไฟพลาสติก ชนิดสกรูไทป์ (Plastic Enclosure : Screw Type) คืออะไร ?

กล่องพักสายไฟพลาสติก ชนิดสกรูไทป์ (Plastic Enclosure Box : Screw Type) เป็นชนิดหนึ่งของกล่องพักสายไฟ ที่ได้รับการผลิตจากพลาสติดชนิด ABS คุณภาพสูง มีความทนทาน น้ำหนักเบา ใช้งานได้ง่าย เหมาะสำหรับนำไปติดตั้งกับระบบไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำไปใช้เป็นจุดพักไฟ จุดเชื่อมวงจรต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะของกล่อง มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม ที่สามารถยึดและเปิดกล่องได้ง่ายเพียงขันน็อตที่มีไว้สำหรับยึด โโยฝากล่องของกล่องพักสายไฟชนิดนี้มีทั้งแบบฝาทึบ และฝาใส พร้อมคุณสมบัติที่สามารถกับน้ำและฝุ่นได้เป็นอย่างดี ตามมาตรฐาน IP Standard ในระดับ IP66